ประธานเปิดกิจกรรมค่ายฝึกทักษะอาชีพ ๑ นักเรียน ๑ อาชีพตามแนวนโยบายโรงเรียนคุณภาพ ๓ วิ

วันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายฝึกทักษะอาชีพ ๑ นักเรียน ๑ อาชีพตามแนวนโยบายโรงเรียนคุณภาพ ๓ วิ พร้อมด้วย นายฉัตรณรงค์ วงศ์พนารัตน์ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี และนางธิรดา ไชยสีย์ ศึกษานิเทศก์ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนสร้างโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกศักยภาพทางด้านวิชาการ,วิชาชี และวิถีชีวิต ณ โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์ ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม