ตรวจเยี่ยมโรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา เพื่อให้คำแนะนำ และติดตามการดำเนินการด้านการศึกษา การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของผู้สอน ผู้เรียน และเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

วันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม พร้อมด้วยนายฉัตรณรงค์ วงศ์พนารัตน ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี และนางธิรดา ไชยสีย์ ศึกษานิเทศก์ ได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา เพื่อให้คำแนะนำ และติดตามการดำเนินการด้านการศึกษา การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของผู้สอน ผู้เรียน และเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูทุกท่านในการบริหารจัดการ และพัฒนาผู้เรียนต่อไป ณ โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา