ร่วมต้อนรับ ดร.ธาวิษ ถนอมจิตศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและภูมิทัศน์ของโรงเรียนธาตุพนม

วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้ นายฉัตรชัย ไชยมงค์ รอง ผอ.สพม.นครพนม ร่วมต้อนรับ ดร.ธาวิษ ถนอมจิตศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและภูมิทัศน์ของโรงเรียนธาตุพนม เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาต่อไป ณ หอประชุมจุลนี โรงเรียนธาตุพนม