ให้การต้อนรับ รศ.ดร.ธวัชชัย ไพใหล ผศ.ดร.ภัทรดร จั้นวันดี และอาจารย์คณะอาจารย์นิเทศก์ สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร พร้อมคณะนิเทศก์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (นักศึกษาปริญญาโท)

วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้ นายภคิน ลดาดกจิรานนท์ รอง ผอ.สพม.นครพนม พร้อมด้วย นายฉัตรชัย ไชยมงค์ รอง ผอ.สพม.นครพนม ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ให้การต้อนรับ รศ.ดร.ธวัชชัย ไพใหล ผศ.ดร.ภัทรดร จั้นวันดี และอาจารย์ ดร.เยาวลักษณ์ สุตะโคตร คณะอาจารย์นิเทศก์ สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร พร้อมคณะนิเทศก์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (นักศึกษาปริญญาโท) ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม