ประชุมคณะกรรมการโครงการกิจกรรมค่ายแกนนำสภานักเรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาและทักษะชีวิต TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ประจำปี 2566