ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษามูลนิธิช่วยเหลือบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566