ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการสถาบันพระบรมราชชนก สัญจร ปีการศึกษา ๒๕๖๗ เขตสุขภาพที่ ๘