การจัดกงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม ร่วมเป็นเกียรติในการจัดกงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 พร้อมด้วย นางจีระนันท์ เมืองจันทร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของเด็กซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งต่อประเทศชาติ ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมือง ให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคงสืบไป พร้อมทั้งร่วมบริจาคของรางวัลเพื่อมอบให้แก่เด็กที่มาร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม ตำบลหนองญาติ อำเภอหนองญาติ จังหวัดนคพรนม