ร่วมพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ประจำปี 2567

วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2567 เวลา 07.30 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ผอ.สพม. นครพนม เป็นประธานในพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนและปัจจัย ปรับปรุงซ่อมแซมรถรับ – ส่ง นักเรียนของโรงเรียนท่าจำปาวิทยาและสวัสดิการรถรับ – ส่งนักเรียน ณ โรงเรียนท่าจำปาวิทยา