การรับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม ประธานการรับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย พร้อมด้วย นายภคิน ลดาดกจิรานนท์ รอง ผอ.สพม.นครนพม และนางละม่อม ศิริสวัสดิ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมทั้งได้ให้โอวาทในการปฏิบัติตน ครองตน ครองคน ครองงาน แก่ผู้เข้ารับการบรรจุฯ ณ ห้องประชุมกันเกรา สพม.นครพนม