การร่วมงานวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 และร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่ครูผู้วายชนม์ พิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล พิธีบูชา พระคุณบูรพาจารย์

วันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม พร้อมด้วย นายฉัตรชัย ไชยมงค์ รอง ผอ.สพม.นครพนม ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 โดยมี นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี มีพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่ครูผู้วายชนม์ พิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล พิธีบูชา พระคุณบูรพาจารย์ และมอบรางวัลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา ของชาติ ประจำปี 2567 รางวัลคุรุสภา ประจำปี 2566 รางวัล “พระพฤหัสบดี” ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566 รางวัล “ครูดีในดวงใจ” เป็นต้น เพื่อส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มาตรฐาน และจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่น ให้เป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้ง มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ เพื่อสร้างขวัญและ กำลังใจในการปฏิบัติงานให้เกิดการพัฒนาตนเอง และ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ประชุมหนองบึก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด