การร่วมงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อถวายเป็นราชสักการะและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริยาธิราชผู้ทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย

ในวันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้ นางนันทนา พิมพ์สมแดง ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางพิมพ์ใจ พนมอุปถัมภ์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อถวายเป็นราชสักการะและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริยาธิราชผู้ทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระองค์ท่านได้ทรงประดิษฐ์พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ รวมถึงอักษรไทยขึ้น เพื่อให้สามารถ เขียนแทนเสียงพูดของคำในภาษาไทยได้ทุกคำ กับทั้งได้นำสระและพยัญชนะมาอยู่ในบรรทัดเดียวกันโดยไม่ต้องใช้พยัญชนะซ้อนกัน ทำให้เขียนและอ่านภาษาไทยได้สะดวกมากขึ้น พร้อมนี้ ได้มีผู้แทนส่วนราชการ สถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ เข่าร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะฯ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรตินาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม