การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์” โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งมั่นส่งเสริมอัจฉริยะภาพด้านหุ่นยนต์

วันพุธที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์” โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งมั่นส่งเสริมอัจฉริยะภาพด้านหุ่นยนต์ และสร้างโอกาสการเรียนรู้ด้านการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์ให้กับครูและนักเรียน ณ โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา