การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและให้กำลังใจ ผู้อำนวยการ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งกำกับติดตามการเรียนการสอนตามนโยบาย “โรงเรียนคุณภาพ 3 วิ สู่ปัญญานฤมิต ชีวิตมีสุข ตามรอยนวัตวิถี”

วันพุธที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 10.30 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม พร้อมด้วย นางสาวศิวาพร ขรรค์ศร ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและให้กำลังใจ ผู้อำนวยการ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งกำกับติดตามการเรียนการสอนตามนโยบาย “โรงเรียนคุณภาพ 3 วิ สู่ปัญญานฤมิต ชีวิตมีสุข ตามรอยนวัตวิถี” ณ โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม และโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม