ร่วมเป็ยเกียรติในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลเนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2567 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย

วันพฤหสับดีที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 15.30 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้ นายฉัตรชัย ไชยมงค์ รอง ผอ.สพม.นครพนม ร่วมเป็ยเกียรติในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลเนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2567 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย เป็นสิริมงคลตลอดชีวิตการรับราชการสำหรับธงชัยเฉลิมพลนั้นเป็นสัญลักษณ์สำคัญของสถาบันสูงสุด ได้แก่ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ณ ลานด้านหน้ากองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 210 อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม