การจัดกิจกรรม 5 ส. และกิจกรรมออกกำลังกาย

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 15.30 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม เป็นประธานในการจัดกิจกรรม 5 ส. และกิจกรรมออกกำลังกาย พร้อมด้วยนายฉัตรชัย ไชยมงค์ รอง.ผอ.สพม.นครพนม และบุคลากร สพม.นครพนม โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม เป็นสถานที่น่าอยู่ สะอาด มีความเป็นระเบียบ ปลอดภัย รวมทั้งเพื่อให้บุคลากร มีสุขภาพดี มีน้ำใจ ร่วมมือสามัคีกันและเกิดการทำงานเป็นทีม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และสุขภาวะในการทำงาน ณ บริเวรลานด้านหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม