การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับสำงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยบรรยายในหัวข้อ “การวิเคราะห์องค์กรและการจัดทำแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ รองรับแนวโน้มความท้าทายอนาคต” ณ โรงแรมแม่โขง เฮริเทจ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม