การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA ) ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA ) ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมเปือยงาม สพม.นครพนม