การร่วมกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการใช้ผ้าไทย นุ่งผ้าไทย ใช้สินค้าท้องถิ่น และหิ้วปิ่นโต เพื่อเสริมสร้างค่านิยมที่ดี สร้างความสมัครสมานสามัคคีในองค์กร

วันพฤหสับดีที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 12.00 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม พร้อมด้วย นายฉัตรชัย ไชยมงค์ รองผอ.สพม.นครพนม นำทีมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการใช้ผ้าไทย นุ่งผ้าไทย ใช้สินค้าท้องถิ่น และหิ้วปิ่นโต เพื่อเสริมสร้างค่านิยมที่ดี สร้างความสมัครสมานสามัคคีในองค์กร ณ ห้องประชุมรับรอง สพม.นครพนม