การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เพื่อรายงานผลการบริหารจัดการศึกษาและ จัดการเรียนการสอนตามนโยบายการตรวจ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้นายฉัตรชัย ไชยมงค์ รอง ผอ.สพม.นครพนม พร้อมด้วยนายเริงณรงค์ ดวงดีแก้ว ผอ.กลุ่มนโยบายแผน และนางภารดี เส้นทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เพื่อรายงานผลการบริหารจัดการศึกษาและ จัดการเรียนการสอนตามนโยบายการตรวจ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยนายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 11 เป็นประธานรับการตรวจราชการ ณ วิทยาลัยการอาชีพนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม