การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสามัญศึกษา สพม.นครพนม ประจำปี 2567

วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสามัญศึกษา สพม.นครพนม ประจำปี 2567 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมี นายศุภชัย โพธิ์สุ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการเปิดกิจกรรม เพื่อให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เกิดความสมัครสมานสามัคคี รู้จักการทำงานเป็นทีม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม