การนิเทศ ติดตามและประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้ นายภคิน ลดาดกจิรานนท์ รอง ผอ.สพม.นครพนม เป็นประธานการนิเทศ ติดตามและประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วย นายชัยนาจ ศิรินุมาศนายธงชัย คำชนะ ผอ.โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ และนายยศรุต ปริญลักษณ์ เพื่อเป็นที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ระยะเวลา 1 ปี ณ โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม โรงเรียนท่าจำปาวิทยา โรงเรียนอุดมพัฒนาศึกษา โรงเรียนหนองซนพิทยาคม โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล และโรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์