การประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม พร้อมด้วย นายกิติศักดิ์ โสตาภา ผอ.กลุ่มนิเทศก์ ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยรูปแบบออนไลน์ (Zoom Meeting) เพื่อสื่อสารสร้างความเขาใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุมกันเกราสพม.นครพนม