การประชุมคณะกรรมการประเมินการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายสุข ประจำปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้ นายภคิน ลดาดกจิรานนท์ รอง ผอ.สพม.นครพนม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายสุข ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 พร้อมด้วย นายนิรินาม งามวาจา รอง ผอ.โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม นายจีระนันท์ เมืองจันทร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมรับรอง สพม.นครพนม