เข้าร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.”

วันพฤหสับดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น.ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม พร้อมด้วย นายภคิน ลดาดกจิรานนท์ นายฉัตรชัย ไชยมงค์ รอง ผอ.สพม.นครพนม ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” เพื่อรับนโยบายการบริหารการศึกษา การแก้ไขหนี้สินครู , PM 2.5 การยกเลิกการอยู่เวรของข้าราชการครู และให้พัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนในสังกัด พร้อมทั้งประชุม สรุปการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มประจำสัปดาห์ ณ ห้องประชุมกันเกรา สพม.นครพนม