การจัดกิจกรรม 5 ส. และกิจกรรมออกกำลังกาย

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.30 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้ นายภคิน ลดาดกจิรานนท์ นายฉัตรชัย ไชยมงค์ รอง ผอ.สพม.นครพนม เป็นประธานในการจัดกิจกรรม 5 ส. และกิจกรรมออกกำลังกาย พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรสพม.นครพนม โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม เป็นสถานที่น่าอยู่ สะอาด มีความเป็นระเบียบ ปลอดภัยรวมทั้งเพื่อให้บุคลากร มีสุขภาพดี มีน้ำใจ ร่วมมือสามัคคีกันและเกิดการทำงานเป็นทีม อีกทั้งยังเป็นการ ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และสุขภาวะ ในการทำงาน ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม