การนิเทศ ติดตามและประเมินสัมฤทธิผลฯ คณะกรรมการที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นระยะเวลา 1 ปี

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 น. นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้ นายฉัตรชัย ไชยมงค์ รอง ผอ.สพม.นครพนม เป็นประธานการนิเทศ ติดตามและประเมินสัมฤทธิผลฯ คณะกรรมการที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นระยะเวลา 1 ปี ณ โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม