การเปิดงานสัปดาห์วิชาการ “PTP Academic Festival 2023 เปิดโลกวิชาการเปิดบ้านแห่งการเรียนรู้” ประจำปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้ นายฉัตรชัย ไชยมงค์ รอง ผอ.สพม.นครพนม เป็นประธานพิธีเปิดงานสัปดาห์วิชาการ “PTP Academic Festival 2023 เปิดโลกวิชาการเปิดบ้านแห่งการเรียนรู้” ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการของครูและนักเรียน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคณะครูในโรงเรียนใกล้เคียง ณ อาคารขัตติยะ โรงเรียนพะทายพิทยาคม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม