ร่วมเป็นเกียรติในการเข้าศึกษาดูงานของคณะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้ นายภคิน ลดาดกจิรานนท์ รอง ผอ.สพม.นครพนม ร่วมเป็นเกียรติในการเข้าศึกษาดูงานของคณะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2567 โดยทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้ สพป.นครพนม เขต 1 เป็นหน่วยพัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 2 การเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Learning) ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 (ชั้น3) สพป.นครพนม เขต 1