เข้าร่วมประชุมสัมมนาเปิดการใช้งานระบบการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (School Capcity System:SCS)

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายภคิน ลดาดกจิรานนท์ พร้อมด้วย นางละม่อม ศิริสวัสดิ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมสัมมนาเปิดการใช้งานระบบการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (School Capcity System:SCS) ณ ห้องประชุมกันเกรา สพม.นครพนม