วันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายฉัตรชัย ไชยมงค์ รอง ผอ.สพม.นคพรนม ประธานการประเมินความพร้อมการเปิดห้องเรียนพิเศษฯ และคณะลงพื้นที่ประเมินความพร้อมการเปิดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์ (SMTE) และห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ภาษาจีน (ECC) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนอุเทนพัฒนา