ลงพื้นที่เพื่อเข้าร่วมประชุมรับฟังผลการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จาก นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้ นายฉัตรชัย ไชยมงค์ รอง ผอ.สพม.นครพนม พร้อมด้วย ลงพื้นที่เพื่อเข้าร่วมประชุมรับฟังผลการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จาก นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายเริงณรงค์ ดวงดีแก้ว ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางจีระนันท์ เมืองจันทร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางสาวณภัชนันท์ บุญระมี ศึกษานิเทศก์ ณ โรงเรียนอุเทนพัฒนา และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม