การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน สพม.นครพนม เกมส์ ต้านภัยยาเสพติด TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566