Previous
Next

ข่าวประชาสัมพันธ์

Previous
Next

นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ว่าที่ร้อยตรีธนุ  วงศ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่จังหวัดนครพนม

นายสันติรัฐ ไชยโย รอง ผอ.สพม.นครพนม ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ (MOU) ระหว่างเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2565
ดาวน์โหลด

ประกาศสอบ บรรจุ แต่งตั้ง และรับย้าย

ประกาศสอบ บรรจุ แต่งตั้ง และรับย้าย ทั้งหมด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

0
โรงเรียนในสังกัด
1000
ครูในสังกัด
0
นักเรียนในสังกัด​
0
บุคลากรในสำนักงาน​

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

E-SERVICE

เว็บไซต์กลุ่มงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มงาน